ပုံစံ ၁၀၅ နှင် ပုံစံ ၇

မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အများအသိမှားဖြစ်သည့်ပုံစံ၁၀၅ အင်္ဂလိပ်အခေါ် (ဝမ်းနော့ဖိုဒ်)သည် မြေတစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမဟုတ်ပေ။၄င်းအား မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ဟု ခေါ်တွင်သည့် ဦးပိုင်လုပ်ကွက်တစ်ခု သို့မဟုတ် မြေကွက်တစ်ကွက် သို့မဟုတ် မြေဧရိယာတစ်ခု၏အကျယ်အဝန်းကို သတ်မှတ်ထားသော မြေပုံစကေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရေးဆွဲထားသော သက်သေခံမြေပုံ/သက်သေမခံသောမြေပုံသာဖြစ်သည်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၆ မှာမူ အဆိုပါမြေများ၏ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှု ရာဇဝင် (History of Holding) ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း မြေပုံ/မြေရာဇဝင်ခေါ် မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆ သည်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးသို့ မိမိတို်လျောက်ထားအသုံးပြုလိုစေသော ကိစ္စရပ်အတွက် ပူးတွဲရမည့် စာရွက်စာတမ်းမျှသာဖြစ်၍ ၄င်းတို့ကို မသိနားမလည်သောသူများမှ ပုံစံ၁၀၅ပြသလျင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ်ထင်မြင်မှတ်ယူနေတတ်ကြသဖြင့် ၄င်းအားလက်ဝယ်ထားရှိကိုင်ဆောင်ထားရှိရုံမျှနှင့် ပိုင်ဆိုင်စိတ်ချရပြီဟု မမှတ်ယူသင့်ကြပေ။

ယနေ့ခေတ်တွင် လယ်မြေများအား ပုံစံ၁၀၅ ပုံံစံ ၇ကျပြီးဆို၍ ကြော်ငြာရောင်းချလာသော ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအား တွေ့မြင်နေရပြီး တောင်သူလယ်သမားများအား ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် သားစဉ်မြေးဆက် ဘဝအာမခံချက်ရရှိစေခြင်းငှါ ယခင်မြေခွန်ပြေစာများအစား လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ် ပုံစံ ၇ ထုတ်ပေးခြင်းအပေါ် တလွဲအသုံးချလျက်ရှိကြောင်းမြင်တွေ့ရသည်။ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ၇ ဟူသည် လယ်ယာမြေအားအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်မဟုတ်သဖြင့် ပုံစံ၇ ရပြီးပြီဆိုရုံမျှနှင် ရွာမြေတိုးချဲ ့၍ မရပေ။ လယ်ယာမြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုလိုပါက ( ဥပမာ ရွာမြေအဖြစ် တိုးချဲ ့လိုပါက) အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျောက်လွာ ပုံံစံ ၁၄ အားဖြည့်စွက်ရေးသား၍ သက်သေခံမြေပုံ ပုံစံ ၁၀၅ နှင့် ဆိုဒ်ပလင်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပြမြေပုံ၊ ပုံစံ ၇ ၊ အခြားလိုအပ်သည့်အထောက်အထားများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးသို့လျှောက်ထားရသည်။

ထိုနောက် ၄င်းရုံးမှ လယ်မြေဆိုလျှင် ပုဒ်မ ၃၀ -က ၊ လယ်မြေမှတပါးအခြားလယ်မြေဆိုလျှင် ပုဒ်မ ၃၀-ခ၊ အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပြီး အထက်ရုံးအဆင့်ဆင့်သို့ ပေးပို့တင်ပြဆောင်ရွက်ကြရပေသည်။အထက်အဆင့်ဆင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲသည် လယ်မြေအား အခြားနည်းအသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ပုံစံ ၁၅ ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်/တိုင်း အစိုးရအဖွဲ့သည် လယ်မြေမှတပါးအခြားလယ်မြေအား အခြားနည်းဖြင့်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမိန့်၁၅(က) ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပေသည်။ဆိုလိုသည်မှာ ၄င်းပုံစံ -၁၅ သို့မဟုတ် ၁၅(က) လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိတော့မှသာလျှင် ရွာမြေတိုးချဲ့ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပေသည်။သို့ဖြစ်၍ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို ့နယ်အချို ့တွင် ပေ(၂၀ ၆၀ )ပေ(၄၀ ၆၀) အစရှိသဖြင့် မြေကွက်များအကွက်ရိုက်၍ ရောင်းချနေမှုများအား စျေးပေါသည်ထင်မှတ်ပြီး လိုက်လံဝယ်သူများအနေနှင့် မြေကွက်ရိုက်၍ရောင်းချသူ သို့မဟုတ် လယ်မြေရှင်တို့၏လက်ဝယ်တွင် လယ်ယာမြေအားအခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်ပြုမိန့် ပုံစံ ၁၅ သို့မဟုတ် ပုံစံ ၁၅(က )လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ပြသနိုင်မှသာ ဝယ်ယူသင့်ပါကြောင်း စေတနာကောင်းဖြင့် ထပ်လောင်းသတိပေးအပ်ပါကြောင်း ။#crd

Leave a Reply

Compare

%d bloggers like this: