ပုံစံ ၁၀၅ နှင် ပုံစံ ၇

မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍အများအသိမှားဖြစ်သည့်ပုံစံ၁၀၅ အင်္ဂလိပ်အခေါ် (ဝမ်းနော့ဖိုဒ်)သည် မြေတစ်ခု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားမဟုတ်ပေ။၄င်းအား မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ဟု ခေါ်တွင်သည့် ဦးပိုင်လုပ်ကွက်တစ်ခု သို့မဟုတ် မြေကွက်တစ်ကွက် သို့မဟုတ် မြေဧရိယာတစ်ခု၏အကျယ်အဝန်းကို သတ်မှတ်ထားသော မြေပုံစကေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့်ရေးဆွဲထားသော သက်သေခံမြေပုံ/သက်သေမခံသောမြေပုံသာဖြစ်သည်။ မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၆ မှာမူ အဆိုပါမြေများ၏ အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှု ရာဇဝင် (History of Holding) ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း မြေပုံ/မြေရာဇဝင်ခေါ် မြေစာရင်းပုံစံ ၁၀၅/၁၀၆ သည်သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးသို့ မိမိတို်လျောက်ထားအသုံးပြုလိုစေသော ကိစ္စရပ်အတွက် ပူးတွဲရမည့် စာရွက်စာတမ်းမျှသာဖြစ်၍ ၄င်းတို့ကို မသိနားမလည်သောသူများမှ ပုံစံ၁၀၅ပြသလျင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတစ်ရပ်အဖြစ်ထင်မြင်မှတ်ယူနေတတ်ကြသဖြင့် ၄င်းအားလက်ဝယ်ထားရှိကိုင်ဆောင်ထားရှိရုံမျှနှင့် ပိုင်ဆိုင်စိတ်ချရပြီဟု မမှတ်ယူသင့်ကြပေ။ ယနေ့ခေတ်တွင် လယ်မြေများအား ပုံစံ၁၀၅ ပုံံစံ ၇ကျပြီးဆို၍ ကြော်ငြာရောင်းချလာသော ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများအား တွေ့မြင်နေရပြီး တောင်သူလယ်သမားများအား ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် သားစဉ်မြေးဆက် ဘဝအာမခံချက်ရရှိစေခြင်းငှါ …

ပုံစံ ၁၀၅ နှင် ပုံစံ ၇ Read More »